Kinderwerk

Voor HOPE is het investeren in de volgende generaties een belangrijke pijler binnen ons geloof. Wij willen onze kinderen datgene meegeven dat wij van God hebben ontvangen en hen uitdagen zich uit te strekken naar meer. We streven ernaar dat het kinderwerk een plek kan zijn waar ze zich gezien en gehoord voelen, waar ze zich gewaardeerd voelen en waar ze met plezier naar toe gaan.

De visie van het kinderwerk kunnen we samenvatten in een aantal kernwoorden.

We investeren onze tijd, energie en ervaring in de kinderen zodat ze zich op hun gemak voelen met God omdat ze Hem kennen; in de verwachting dat ze ons voorbij zullen groeien.

Door leren, voorleven en samen doen leggen we de uitdaging bij onze kinderen neer: 'groei ons voorbij, leer God beter kennen dan wij dat nu doen en doe grotere wonderen en mooiere dingen dan wij hebben gedaan.'

We leren de kinderen de principes van God vanuit Zijn Woord; Centraal staat het principe: “maar Gij geheel anders”; we willen hen meegeven wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe zij dit kunnen toepassen in hun dagelijkse leven.

We stimuleren de kinderen om te ontdekken wat hun gaven en talenten zijn en helpen hen die te ontwikkelen.

Het is ons verlangen dat onze kinderen samen met God mogen opgroeien in Zijn aanwezigheid tot volwassenheid, zodat ze de man of vrouw worden zoals God hen bedoeld heeft. We hopen dat ze mensen zullen zijn die een verschil maken voor de mensen om hen heen (“maar Gij geheel anders”)

Er komt altijd een moment van loslaten. Kinderen worden ouder en gaan hun eigen keuzes maken. Op dat moment vertrouwen we erop dat ze genoeg van God hebben leren zien en kennen om Zijn leiding te herkennen en te accepteren. We vertrouwen op God dat Hij hen leidt en hen verder aan de hand neemt.

Algemene afspraken die gelden voor alle groepen:
• De eerste 20 minuten zijn alle kinderen in de aanbiddingsdienst in de grote zaal. Er zal regelmatig extra aandacht voor ze zijn in de aanbiddingsdienst d.m.v. (kinder)liedjes, toneelstukjes of objectlessen.
• Alle groepen worden gedraaid door 2 vaste begeleiders. Mocht er meer begeleiding nodig zijn, zal er in de volwassen dienst gevraagd worden of er meegeholpen kan worden. ( Note: De veiligheid van de kinderen en de kinderwerkers staat voorop, wat betekent dat als we niet voldoende begeleiders kunnen bieden de kinderdienst voor die betreffende groep niet door kan gaan en is het de bedoeling dat de kinderen bij hun ouders in de volwassendienst zitten.)
• De kinderen van alle groepen krijgen van ons limonade en een koekje. Desgewenst kunt u zelf een lekkernij en wat te drinken meegeven.
• Eventuele bijzonderheden over uw kind (denk bijvoorbeeld aan een allergie) dient u bij aanvang te melden aan de begeleiding.
• Het programma duur tot max. 12:30 uu

Algemene afspraken die gelden voor alle groepen:

  • De eerste 20 minuten zijn alle kinderen in de aanbiddingsdienst in de grote zaal. Er zal regelmatig extra aandacht voor ze zijn in de aanbiddingsdienst d.m.v. (kinder)liedjes, toneelstukjes of objectlessen.
  • Alle groepen worden gedraaid door 2 vaste begeleiders. Mocht er meer begeleiding nodig zijn, zal er in de volwassen dienst gevraagd worden of er meegeholpen kan worden. ( Note: De veiligheid van de kinderen en de kinderwerkers staat voorop, wat betekent dat als we niet voldoende begeleiders kunnen bieden de kinderdienst voor die betreffende groep niet door kan gaan en is het de bedoeling dat de kinderen bij hun ouders in de volwassendienst zitten.)
  • De kinderen van alle groepen krijgen van ons limonade en een koekje. Desgewenst kunt u zelf een lekkernij en wat te drinken meegeven.
  • Eventuele bijzonderheden over uw kind (denk bijvoorbeeld aan een allergie) dient u bij aanvang te melden aan de begeleiding.
  • Het programma duur tot max. 12:30 uur.