Kinderwerk 0-3 jaar

Bij onze jongste groep zal er vooral geknuffeld, gespeeld en gezongen worden. Naast lekker spelen wordt er voor de kinderen van 2 en 3 jaar ook een moment ingebouwd om in de kring of aan tafel een Bijbelverhaal te lezen en een glaasje limonade te drinken.

Bij onze jongste groep zal er vooral geknuffeld, gespeeld en gezongen worden. Naast lekker spelen wordt er voor de kinderen van 2 en 3 jaar ook een moment ingebouwd om in de kring of aan tafel een Bijbelverhaal te lezen en een glaasje limonade te drinken.

Leeftijd: 0 t/m 3 jaar

Uit praktische overwegingen is deze groep momenteel samengevoegd met de kinderen van de middengroep. (tot en met groep 4/zeven jaar)