Wij staan voor...

Ambassadeurs

Wij geloven wij dat we tot meer geroepen zijn dan alleen 'kerkgangers'. Wij geloven dat het Woord van God ons uitdaagt om te handelen en te wandelen als ambassadeurs van Christus. ‘Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.’ (2 Kor. 5:20).'

Ontwikkelen

Wij bouwen, met elkaar, aan geestelijk volwassen mensen, die Jezus Christus hebben leren kennen. Mensen die wandelen in de kracht van de Heilige Geest en die het verlangen hebben Zijn Liefde, Zijn Kracht en Zijn Koninkrijk bekend te maken.

Koninkrijk

Wij hebben het verlangen om de liefde van God, Zijn kracht en Zijn genade in deze wereld bekend te maken. Samen als gemeente, maar ook individueel, op de unieke plek in de wereld en maatschappij die ons is gegeven. Dit doen wij vanuit de overtuiging die we hebben dat God de kerk een duidelijke opdracht gegeven heeft, toen Jezus zei: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb ik acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.(Mat. 28:18-20).

HOPE – House Of Praise Ede is een enthousiaste gemeente in Ede.

We geloven dat God een God van hoop is. Vanuit deze hoop leven wij en geloven wij dat levens verandert worden. Daarom komen we als huisgezin bij elkaar om het leven met God te vieren. Dit doen wij door praise, waarbij het draait om aanbidding en het getuigenis van veranderde levens in Christus.

We geven de Heilige Geest de ruimte om leiding te nemen in onze samenkomsten, gebedsavonden en onderlinge ontmoetingen. We verwachten Zijn aanwezigheid en willen Hem gehoorzamen.

We komen samen in de Ericakerk, Ericalaan 1 in Ede. Afwisselend tussen zondagochtend en vrijdagavond.

Kijk in de agenda voor meer informatie.

Van harte welkom!

Ja, Ik registreer mij en krijg Meer informatie over deelnemerschap

E-mailadres*
Wachtwoord*