We geloven in de zegen die rust op het geven aan anderen. Daarom willen wij ook als gemeente een gevende houding hebben. We ondersteunen om die reden verschillende projecten/mensen op financieel, praktisch en geestelijk gebied. Sommige mensen die ondersteuning krijgen zijn deelnemers van HOPE die elders op de wereld werken om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Andere mensen hebben zelf rechtstreeks ondersteuning nodig in gebed, bemoediging en ook op financieel gebied. 

 

Persoonlijk contact met de mensen die we sponsoren vinden we belangrijk. Zendelingen werken vaak in minder luxe omstandigheden en geven veel van zichzelf om hun werk te doen. Kinderen in ontwikkelingslanden doorlopen meestal een veel betere ontwikkeling wanneer ze worden bemoedigd door hun sponsor. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en voelen zich hierdoor niet alleen staan.


Hiernaast leest u meer over onze sponsorprojecten.

Wilt u ons en onze sponsorprojecten ook steunen, dan kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op onze bankrekening.

Rekeningnummer NL68 INGB 0004 6180 33 ten name van HOPE te Ede.
Onder vermelding van: Gift

U kunt nu ook online uw gift doneren. Gebruik de 'Paypal Doneren' knop om naar een beveiligde betaalomgeving te gaan.

 

 

 

Wij zijn een ANBI (Angemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over deze aftrekbaarheid kunt u terecht bij de Belastingdienst.


Voor overige vragen over de financiën van onze gemeente kunt u mailen naar penningmeester@hopechurch.nl

 


 TOP