Voor HOPE is het investeren in de volgende generaties een belangrijke pijler binnen ons geloof. Wij willen onze kinderen datgene meegeven dat wij van God hebben ontvangen en hen uitdagen zich uit te strekken naar meer. Zodat ons plafond hun vloer zal worden.

 

 

De visie van het kinderwerk kunnen we samenvatten in een aantal kernwoorden:

 • Investeren:
  We willen tijd, energie en ervaring investeren in onze kinderen zodat ze God op een manier zullen leren kennen zoals wij Hem nu kennen en zodat ze ons voorbij zullen groeien.
 • Uitdagen:
  En dit is ook meteen de uitdaging die we bij onze kinderen willen neerleggen: 'groei ons voorbij, leer God beter kennen dan wij dat nu doen en doe grotere wonderen en mooiere dingen dan wij hebben gedaan.'
 • Leren:
  De principes van God leren vanuit Zijn Woord; hen meegeven wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe zij dit kunnen toepassen in hun dagelijkse leven.
 • Helpen:
  Verder willen we de kinderen helpen ontdekken wat hun gaven en talenten zijn en hen helpen die te ontwikkelen.
 • Groeien:
  Het is ons verlangen dat onze kinderen samen met God mogen opgroeien in Zijn aanwezigheid tot volwassenheid, zodat ze de man of vrouw worden zoals God hen bedoeld heeft. We hopen dat ze mensen zullen zijn die een verschil maken voor de mensen om hen heen.
 • Loslaten:
  Er komt altijd een moment van loslaten. Kinderen worden volwassener en gaan hun eigen keuzes maken. Op dat moment vertrouwen we op God dat Hij hen leidt en hen verder aan de hand neemt.Tijdens de zondagse samenkomsten hebben de kinderen hun eigen diensten. Deze zijn opgedeeld in drie groepen. Klik op de links hiernaast voor meer info per groep.


 TOP